Marka Pentecoste

Czy warto tworzyć kolejne koszulki z chrześcijańskim przesłaniem?
Też zadaliśmy sobie kiedyś to pytanie.
Odpowiedź była jedna: WARTO!

Koszulki marki Pentecoste to dowód na to, że można dobrze wyglądać i głosić Ewangelię.
Że manifestacja wiary może odbywać się nienachalnie i estetycznie. Od początku chcieliśmy, by koszulki pasowały do zestawu ubrań noszonych przez nas na co dzień. Do biura, do pracy, na uczelnię, na spotkanie. Udało się!

Pentecoste to po prostu wsparcie najskuteczniejszej formy ewangelizacji – świadectwa życia. Tworzymy oryginalne koszulki z akronimami lub symbolami, które nie są łatwe w identyfikacji w pierwszym kontakcie. I o to chodzi! Ma być intrygująco!
Wystarczy już żartów z „katolickiej estetyki”. Wystarczy nieudanych projektów „graficznych” z powtarzającymi się ciągle frazesami. Wystarczy karmienia stereotypów dotyczących wyglądu osób wierzących.
Czas na nowy design. Czas na Pentecoste*.

*A co oznacza samo słowo „pentecoste”?
To z łaciny pięćdziesiątnica czyli Zesłanie Ducha Świętego, dlaczego taka nazwa? Odpowie sam Autor Natchniony:
“Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” 1Kor 12,3